Gruff Rhys + Perynn + Peppa Marriti Band + Alvise Nodale + Corte di Lunas + Ostajki = Babêl Europe 17/2020

Vuê, doman e sabide tal palinsest di Radio Onde Furlane al torne Babêl Europe, il program cuindisinâl dedicât ae produzion musicâl intes lenghis minorizadis. Il prin apontament, in direte, al è chel dal martars a undis a buinore, intant che chê stesse pontade si podarà tornâ a scoltâle tal dopodimisdì di miercus ai 19 di Avost, a une, e in chel dai 22 di Avost, a une e mieze.

Il gnûf viaç a torzeon jenfri musichis, lenghis, minorancis e nazions cence stât si disviluparà in continuitât cun chel di cuindis dîs indaûr, stant che si fevelarà ancjemò de edizion 2020 di Suns Europe, il festival european des arts intes lenghis minorizadis che chest an si fasarà jenfri i mês di Avost e di Setembar, e soredut di Suns Friûl, la vitrine de produzion musicâl contemporanie intes lenghis “altris” dal Friûl, che e scree dute la rassegne juste inte serade di cheste sabide, ai 22 di Avost, a Udin, in Place Venerio.

This image has an empty alt attribute; its file name is suns-europe-2020-logo.jpg

Propit par chel si scoltarà une cerce dal repertori di Alvise Nodale, dai Corte di Lunas e dai Ostajki, che adun cui Brût & Madone e cui Dissociative TV a saran i protagoniscj di chel apontament.

Cun di plui, dentri di cheste gnove pontade Babêl Europe al sarà spazi ancje pal artist galês Gruff Rhys, pal grup arbereshe Peppa Marriti Band e pe cjantante bretone Perynn e si fevelarà ancjemò dal conciert di Manu Chao dai 7 di Avost stâts.

Ancje cheste pontade di Babêl Europe, dopo des trê emissions di cheste setemane, i podarà tornâ a scoltâle in rêt, compagn di chê altris, sul Spreaker e sul Spotify di Radio Onde Furlane.

La radio libare dai furlans si scolte sui 90 Mhz inte plui part dal Friûl, sui 90.200 in Cjargne e in rêt, par dut il mont, in streaming o in direte Facebook.

This image has an empty alt attribute; its file name is logo_web.png