Fieste dal Lavôr cun Lou Dalfin e Vididule Project + Negu Gorriak, Os Resentidos e Y Trwynau Coch = Babêl Europe 09/2018

Vuê al è martars e tal palinsest di Radio Onde Furlane a 11 a buinore in direte, al torne Babêl Europe, la trasmission cuindisinâl dedicade ae produzion musicâl tes lenghis propriis des minorancis e des nazions cence stât.

La pontade numar 9 dal program, te sô prime emission, e larà ‘in Onde’ il Prin di Mai, te zornade de Fieste dal Lavôr e propit chel dal lavôr, dal dirit dal lavôr e dai dirits dai lavorents al è un dai temis che a vignaran frontâts vie pe trasmission cu la poesie di Pier Paolo Pasolini e di Zuan Minut metude in musiche de bande dai ocitans Lou Dalfin e dai furlans Vididule Project.

Cun di plui si fevelarà di “grups storics” e di “classics babelics” e duncje si scoltaran cercis dal repertori di formazions tant che i galizians Os Resentidos, i galês Y Trwynau Coch e i bascs Negu Gorriak, juste pôcs dîs dopo dal inovâl numar 25 de jessude dal lôr sflandorôs album dopli Borreroak Baditu Milaka Aurpegi.

Dopo de direte di vuê, cheste pontade di Babêl Europe e torne ‘in Onde’, in repliche, ancje doman a une dopo di misdì e po sabide a une e mieze su lis frecuencis di Radio Onde Furlane (sui 90 Mhz te plui part dal Friûl, sui 90.2 Mhz in Cjargne e in dut il mont in rêt ae direzion www.ondefurlane.eu).

Cun di plui, compagn di chês altris pontadis, ancje chê di vuê e vignarà archiviade su internet.

Advertisements

Novitâts multimediâls, grups storics e raritâts. La gnove pontade di Babêl Europe

Vuê al è martars e a 11 a buinore su Radio Onde Furlane al torne Babêl Europe, la trasmission cuindisinâl dedicade ae produzion musicâl tes lenghis minorizadis dal continent.

Dentri di chest apontament si fevelarà di grups storics, espressions musicâls impuartantis di diviersis nazionalitâts de Europe, che cu la lôr ativitât a àn segnât la culture di chês comunitâts e che, almancul in cualchi câs, a son daûr a memoreâ trente o plui agns di ativitât cun progjets multimediâi di pueste.

Storie, memorie e in cualchi câs ancje raritâts discografichis si incrosaran cu la atualitât, tra videos, films e discs jessûts tai ultins mês.

Il percors al cjaparà dentri Asturiis, Ocitanie, Scozie, Paîs Basc e Sardegne, cu lis gnovis iniziativis che a tocjin i  Dixebra e i Massilia Sound System, il salt tal passât dal punk gaelic di Thing Upstairs, la scolte di un classic dai Negu Gorriak e une altre cerce dal disc plui resint di Dr. Dreer & CRC Posse, Cabudanni.

Cheste pontade di Babêl Europe, dopo de direte di vuê, de repliche di doman a une dopo di misdì e di chê di sabide ai 3 di Jugn a une e mieze dopo di misdì, si podarà tornâ a scoltâle in rêt, compagn di chê altris, sul sît internet di Radio Onde Furlane.

La radio libare dai furlans si scolte sui 90 Mhz pe plui part dal Friûl, sui 90.200 in Cjargne e in rêt, par dut il mont, ae direzion www.ondefurlane.eu.