Editorie. “Ciak! Si colore cun Gnognowood”

I Gnognosaurs a son dinosaurs gnognos e divertents che a fevelin par furlan.
Cul invier che si svicine a tornin a fâsi viodi in librarie.

Il libri, dut di lei e di piturâ, al è stât presentât îr a Udin.

Par savênt di plui: http://gnognosaurs.blogspot.it/2012/11/ciak-si-colore-cun-gnognowood.html