Storie + memorie + atualitât + la anteprime dal disc gnûf dai Lou Seriol + musiche des Asturiis al Friûl =Babêl Europe 21/2018

Storie, memorie, atualitât e musiche di îr, di vuê e di doman, cuntune cerce in anteprime di un disc che al vignarà presentât in maniere uficiâl ae fin di cheste setemane. La pontade numar 21 dal 2018 di Babêl Europe, il program cuindisinâl dedicât ae produzion musicâl tes lenghis propriis des minorancis e des nazions cence stât dal nestri continent che al cjate spazi tal palinsest di Radio Onde Furlane, si presente in continuitât plene cun chê di cuindis dîs indaûr.

Cun di fat, si tornarà a fevelâ dal crowfunding inviât dai sarts Balentia pe produzion dal album che ju viôt tornâ dongje e che al varès di saltâ fûr dentri de fin dal an e soredut si scoltarà alc di Occitan, il disc gnûf dai Lou Seriol che al vignarà screât ai 19 di Otubar a Lo Vernant / Vernante te Val Vermenanha (Valadis ocitanis dal Piemont).

Vie pal apontament di vuê, martars ai 16 di Otubar a 11 a buinore in direte, e po in repliche ancje doman, miercus ai 17 a une dopo di misdì, e sabide ai 20 ancjemò a une e mieze, si memorearan ancje la fusilazion di Lluís Companys (ai 15 di Otubar dal 1940), la deportazion dai ebreus di Rome (ai 16 di Otubar dal 1943) e la aprovazion de prime Risoluzion dal Parlament european su la tutele des minorancis (ai 16 di Otubar dal 1918).

Si scoltarà ancje musiche par yiddish, cun Talila e Ensemble Kol Aviv, par asturian, cui Dixebra, e par furlan, cun Rive No Tocje.

Babêl Europe si pues scoltâle su lis frecuencis di Radio Onde Furlane (sui 90 Mhz te plui part dal Friûl, sui 90.2 Mhz in Cjargne e in dut il mont in rêt ae direzion www.ondefurlane.eu).

Cun di plui, compagn di chês altris pontadis, ancje chê di cheste setemane e vignarà archiviade su internet, cun Spreaker e cun Spotify.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s