Al torne Babêl Europe. Discs gnûfs e resistents di Ocitanie, Sardegne e Friûl

Vuê al è martars e a 11 a buinore su Onde Furlane al torne Babêl Europe, la trasmission cuindisinâl dedicade ae produzion musicâl tes lenghis minorizadis dal continent.

La prime pontade dal mês di Mai di chest an, che si podarà scoltâle in repliche ancje miercus ai 3 a une dopo di misdì e sabide ai 6 a une e mieze dopo di misdì, e promet cercis di discs gnûfs che a rivin de Ocitanie, de Sardegne, de Arberie e dal Friûl.

In particolâr, in continuitât tematiche cu la trasmission di cuindis dîs indaûr dedicade ae Resistence e ae Lote di Liberazion cuintri dai fassisims in Europe, si scoltarà alc di Resistencia, il disc plui resint dai Goulamas’k, e di Cabudanni, l’album gnûf di Dr. Drer & CRC Posse, che a àn fate une lôr version par sart de innomenade cjançon antifranchiste di Lluis Llach, L’Estaca.

Cun di plui, a proposit di discs gnûfs, al sarà spazi pe Peppa Marriti Band, cuntun altri toc gjavât dal cd Ajëret, screât sù par jù doi mês indaûr. E al sarà spazi par alc altri ancjemò: pai furlans Brût & Madone, pai galizians Familia Caamagno e par un omaç ae memorie di Leo Zanier.

Chi di cualchi dì, cheste pontade di Babêl Europe, dopo de emission in direte e des replichis di doman e di sabide, si podarà tornâ a scoltâle in rêt, compagn di chê altris, sul sît internet di Radio Onde Furlane.

La radio libare dai furlans si scolte sui 90 Mhz pe plui part dal Friûl, sui 90.200 in Cjargne e in rêt, par dut il mont, ae direzion www.ondefurlane.eu.

One thought on “Al torne Babêl Europe. Discs gnûfs e resistents di Ocitanie, Sardegne e Friûl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s