Fabian Riz goes to Cjargne

fabian1

Vuê aes sîs sore sere al è un apontament speciâl cuntun personaç speciâl.
In Cjargne al rive Fabian Riz, il “bluesom” furlan plui innomenât, plui scalembri e plui… stramp.

Lu spietin alì dal Circul Cressi in vie da Vile 28 a Çurçuvint.
No di bessôl, ma adun cu la Fabian Riz Improvisade Orquestra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s